Domek na Biebrzy

Katarzyna 님이 호스팅하는 통나무집 전체

  1. 최대 인원 4명
  2. 침실 2개
  3. 침대 2개
  4. 욕실 1개
무료 주차 혜택을 누리세요
해당 지역에서 무료 주차가 가능한 몇 안 되는 숙소 중 하나입니다.
경험이 풍부한 호스트
Katarzyna님은 다른 숙소에 대해 29개의 후기가 있습니다.
5월 25일 전까지 무료로 취소하실 수 있습니다.

에어커버

모든 예약에는 호스트가 예약을 취소하거나 숙소 정보가 정확하지 않은 경우 또는 체크인에 문제가 있는 상황에 대비한 무료 보호 프로그램이 포함됩니다.
일부 정보는 자동 번역되었습니다.
Miejsce idealne na wygodny pobyt. Z dala od miejskiego zgiełku, w Biebrzańskie Parku Narodowym. Piękne widoki, dzikość przyrody. Duże podwórko. Można posiedzieć wieczorem przy ognisku.

숙소 편의시설

주방
업무 전용 공간
건물 내 무료 주차
화로
장기 숙박 가능

Mścichy에서 7박

2023년 5월 26일 - 2023년 6월 2일

후기 1개

호스팅 지역

Mścichy, Podlaskie, 폴란드

호스트: Katarzyna님

  1. 회원 가입일: 2018년 7월
  • 후기 30개
저는 친절하고, 친절하고, 따뜻합니다. 나는 한동안 세상에 혼자 있었지만, 이제 세상은 나에게 올 수 있다.
  • 언어: English, Русский
안전한 결제를 위해 에어비앤비 웹사이트나 앱 외부에서 송금하거나 대화를 나누지 마세요.

알아두어야 할 사항

숙소 이용규칙

체크인: 오후 3:00 이후

건강과 안전

에어비앤비 코로나19 방역 수칙을 준수하셔야 합니다.
일산화탄소 경보기
화재경보기

환불 정책